Strona główna

 
 

Nasze Stowarzyszenie powstało na przełomie 2007 i 2008 roku z inicjatywy grupy studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku naszym celem było pielęgnowanie więzi międzyludzkich, ale i wykorzystywanie dla potrzeb ogólnospołecznych potencjału ludzi o specyficznym wykształceniu i umiejętnościach, jakimi jesteśmy. Większość z nas studiuje lub ukończyła kilka kierunków studiów. Znaczna część przygotowuje prace doktorskie, a niektórzy nawet już je z powodzeniem przygotowali.

Od początku Stowarzyszenie współorganizuje studenckie wyjazdy integracyjne (rozliczyliśmy już około 10 takich imprez). Samorząd Studentów Kolegium MISH nie posiada osobowości prawnej, a wynikającą z tej okoliczności lukę wypełnia nasze Stowarzyszenie.

W 2009 zorganizowaliśmy na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego koncert upamiętniający 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Obecnie, dzięki środkom przekazanym przez Fundację im. Stefana Batorego, prowadzimy monitoring sądownictwa dyscyplinarnego

http://monitoringdyscyplinarny.procollegio.pl/

 

Wspierają nas:

Polecamy:
logo watchdog.org.pl

logo Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
logo Transparency Camp Polska
logo Mam Prawo Wiedzieć

Możliwość komentowania jest wyłączona.