Kto ma prawo do pokoju w Domu Poselskim

Posłom, którzy nie są zameldowani na pobyt stały w mieście stołecznym Warszawie i nie posiadają innego uprawnienia do zakwaterowania na terenie tego miasta, przysługuje zakwaterowanie w Domu Poselskim.

Poseł zakwaterowany w Domu Poselskim, który przestał spełniać w/w kryteria jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Kancelarię Sejmu.

W związku z powyższym 9 lipca 2013 r. wystąpiliśmy do Kancelarii Sejmu z wnioskiem o przesłanie kopii pism, w których posłowie informują, że przestali spełniać w/w kryteria.

Wniosek o udostępnienie informacji o Domu Poselskim

23 lipca pracownik Kancelarii poinformował nas, że w jego opinii „Zakwaterowanie posłów w Domu Poselskim wiąże się z sytuacją osobistą posłów, w szczególności miejscem zamieszkania, a nie z wykonywaniem przez nich zadań publicznych i nie ma wpływu na wykonywanie przez nich mandatu. Interesujące Pana informacje nie są więc informacją publiczną”.

Ponieważ nie zgadzamy się z tą opinią wystosowaliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Skarga do WSA

W odpowiedzi na skargę Kancelaria Sejmu podtrzymała dotychczasowe stanowisko:

Odpowiedź na skargę

10 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym w pełni podzielił nasze stanowisko:

Wyrok WSA z 10.01.2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *