Jak posłowie wykonują mandat w ministerstwach?

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nadaje parlamentarzystom szereg uprawnień – m. in. do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej.

W związku z powyższym wystosowaliśmy do poszczególnych ministerstw wnioski o udostępnienie następujących następującej treści:
Szanowny Panie Ministrze,
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, Nr 117 ze zm.) posłom i senatorom przysługuje prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej.
Działając w oparciu o unormowania ustawy o dostępie do informacji publicznej
oraz Konstytucji RP w imieniu Stowarzyszenia Studentów, Absolwentów i Przyjaciół
KMISH UW – ProCollegio niniejszym wnoszę o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: procollegio@gmail.com bądź pocztą tradycyjną na adres podany w nagłówku niniejszego pisma następujących informacji:
1. Czy posłowie lub senatorowie korzystają z prawa uzyskiwania informacji i materiałów
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o
wykonywaniu mandatu posła i senatora?
2. Czy posłowie lub senatorowie korzystają z prawa wstępu do pomieszczeń
Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora?
3. Czy posłowie lub senatorowie korzystają z prawa uzyskiwania informacji i
materiałów, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i
senatora, z innych niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych a jednostek administracji
rządowej podlegających Ministrowi Spraw Zagranicznych?
4. Czy posłowie lub senatorowie korzystają z prawa wstępu do pomieszczeń innych niż
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jednostek administracji rządowej podlegających
Ministrowi Spraw Zagranicznych, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora?
W razie odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z powyższych pytań, proszę o przesłanie wykazu zdarzeń, o których mowa w danym pytaniu.

Oto odpowiedzi, których udzielili nam poszczególni ministrowie:

MAiC

MG

Min_Rozwoju_Regionalnego

MNiSW

MON

MRiRW

MS

MSiT

MSP

MSW

MSZ

MTBiGM

MZ

Ponieważ od odpowiedzi z ministerstw Administracji i Rolnictwa nas nie usatysfakcjonowały wnieśliśmy przeciwko w/w ministrom skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W obu wypadkach Sąd przyznał nam rację. Po postępowaniu sądowym obaj ministrowie udzielili nam odpowiedzi uzupełniających:

MRiRW_1

MAC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *