Czy posłowie płacą długi?

8 lipca 2013 r. zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej tj. o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w latach 2011 i 2012 do Kancelarii Sejmu wpływały pisma zawierające wezwania do zapłaty lub powództwa cywilne, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej o przesłanie ich wykazu.

Wniosek

23 lipca 2013 r. otrzymaliśmy z Kancelarii Sejmu odpowiedź, z której wynika, że zdaniem Kancelarii dane, o które wnioskowaliśmy nie stanowią informacji publicznej.

Odpowiedź

Ponieważ nie podzielamy takiego stanowiska wystąpiliśmy ze skargą do Wojewódzkiego Sadu administracyjnego

Skarga

Co interesujące na analogiczne zapytanie wystosowane do Kancelarii Senatu otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź.

Odpowiedź z kancelarii Senatu

Po korzystnych dla Stowarzyszenia wyrokach WSA i NSA Kancelaria Sejmu udostępniła jednak żądane informacje:

Powództwa i wezwania do zapłaty 2011-2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *