Mandaty za wykroczenia drogowe

Immunitet poselski rozciąga się na wszelkie postępowania sądowe – także te wynikające z popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym.

Postanowiliśmy poruszyć tę kwestię kierując do Szefa Kancelarii Sejmu następującej treści wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek do Kancelarii

Na zapytanie to uzyskaliśmy następującą odpowiedź:

Odpowiedź

Równocześnie analogiczne zapytanie skierowaliśmy do Komendanta Głównego Policji:

Wniosek do KGP

Tym kanałem początkowo również nie udało nam się uzyskać żadnych informacji. W związku z tym zmuszeni byliśmy przesłać za pośrednictwem Policji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Komendanta Głównego Policji a następnie – wobec nieprzekazania jej do Sądu – wniosek o ukaranie Organu grzywną. Dopiero to ostatnie pismo zmobilizowało policję do przekazania następujących informacji:

Informacje

Zatem informacje uzyskane z Kancelarii Sejmu okazały się nieprawdziwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *