Informacje o Parlamentarzystach

W roku 2013 złożyliśmy kilkadziesiąt wniosków o udostępnienie informacji publicznej skierowanych do Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu a także do członków Rady Ministrów. Naszym celem było zebranie jak największej liczby danych o działalności posłów (oni sami zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych nie są podmiotami obowiązanymi do udzielania informacji publicznych), a także sprawdzenie na ile dotarcie do różnorakich informacji jest w ogóle możliwe. Poniżej prezentujemy najciekawsze wnioski o udostępnienie informacji publicznych, odpowiedzi na nie, a także – wypadkach gdy odpowiedzi nie były satysfakcjonujące – pisma sądowe.

Poselskie wykroczenia w ruchu drogowym

Czy posłowie płacą długi

Gdzie można zasięgnąć informacji o funkcjonowaniu biur poselskich?

Kto ma prawo do zakwaterowania w domu poselskim?

Jak posłowie wykonują mandat w ministerstwach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *