Monitoring sądownictwa dyscyplinarnego

Monitoring sądownictwa dyscyplinarnego

http://monitoringdyscyplinarny.procollegio.pl/

Projekt obejmuje przeprowadzenie monitoringu funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego wybranych samorządów zawodowych. Odpowiada on na potrzebę uczynienia postępowań dyscyplinarnych przejrzystymi i dostępnymi osobom zainteresowanym. Planowane działania obejmą: analizę prawną, zbadanie dostępności materiałów związanych z sądownictwem dyscyplinarnym, wystąpienie do poszczególnych organów samorządów zawodowych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej w zakresie prowadzonych postępowań i publikowanych orzeczeń, badania aktowe, wizytację posiedzeń organów dyscyplinarnych oraz sporządzenie i publikację raportu podsumowującego, zawierającego propozycje zmian oraz działania rzecznicze z nim związane. Adresatem działań będą samorządy zawodowe prowadzące postępowania dyscyplinarne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *