Profrekwencja

Celem kampanii informacyjnej było zwiększenie liczebnego udziału studentów i doktorantów w elekcji głowy państwa w 2010 roku. Inicjatorami kampanii były organizacje działające w środowisku akademickim, m. in. Parlament Studentów RP, Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom” i Stowarzyszenie „ProCollegio”. Do współpracy przy realizacji celów kampanii włączyły się również media i samorządy studenckie.

W ramach kampanii informowano osoby kształcące się stacjonarnie poza miejscem zameldowania o zasadach i terminach dopisania się do spisu wyborców w miejscu tymczasowego pobytu oraz o możliwościach wzięcia z macierzystego urzędu gminy zaświadczenia o prawie do głosowania.

Kampania była głosem sprzeciwu wobec poczucia braku wpływu na sprawy publiczne, nieznajomości ordynacji wyborczej i postaw negujących procedury demokratyczne, które są obecne wśród młodych wyborców.

Podstawowe hasła kampanii to: „Nie zagłosujesz, nie będzie mógł narzekać”, „Wejdź do gry!”, „Daj głos!”, „Nieobecni nie mają racji”, „Nie daj ciała, daj głos!”, Nie oddawaj wyborów walkowerem”. Kampania była realizowana przez młodych ludzi i z wykorzystaniem ich języka, aby zapewnić jej autentyczny i bezpośredni charakter.

Patronat nad naszą kampanią objęły:

– profesor Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej,

– profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

autoreferat 29 II 2012_1_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *