Strona główna

 
 

Nasze Stowarzyszenie powstało na przełomie 2007 i 2008 roku z inicjatywy grupy studentów Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku naszym celem było pielęgnowanie więzi międzyludzkich, ale i wykorzystywanie dla potrzeb ogólnospołecznych potencjału ludzi o specyficznym wykształceniu i umiejętnościach, jakimi jesteśmy. Większość z nas studiuje lub ukończyła kilka kierunków studiów. Znaczna część przygotowuje prace doktorskie.

Od początku Stowarzyszenie współorganizuje studenckie wyjazdy integracyjne (rozliczyliśmy już około 10 takich imprez). Samorząd Studentów Kolegium MISH nie posiada osobowości prawnej, a wynikającą z tej okoliczności lukę wypełnia nasze Stowarzyszenie.

W 2009 zorganizowaliśmy na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego koncert upamiętniający 65 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Obecnie, dzięki środkom przekazanym przez Fundację im. Stefana Batorego, prowadzimy monitoring sądownictwa dyscyplinarnego

http://monitoringdyscyplinarny.pl/

 

Wspierają nas:

Polecamy:
logo watchdog.org.pl

logo Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
logo Transparency Camp Polska
logo Mam Prawo Wiedzieć

Możliwość komentowania jest wyłączona.